Onorariile Cabinetului de Avocat Cristina Vannier sunt stabilite în funcţie de dificultatea, amploarea sau durata cazului.

Stabilirea onorariilor depinde de fiecare dintre următoarele elemente:

  • •  timpul şi volumul de muncă solicitat pentru executarea mandatului primit ;
  • •  natura, noutatea şi dificultatea cazului ;
  • •  importanţa intereselor în cauză ;
  • •  împrejurarea că acceptarea mandatului acordat împiedică acceptarea unui alt mandat, din partea unei alte persoane ;
  • •  conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti impusă de natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea cazului...

 

Onorariile pot fi stabilite astfel:

  • •  onorarii orare ;
  • •  onorarii fixe (forfetare) ;
  • •  onorarii tip abonament ;
  • •  onorarii de succes...

La cerere, onorariile pot fi formate din combinarea criteriilor enunţate mai sus.

 

 

 

 

News

Indemnizaţie forfetară pentru costuri de recuperare de creanţe

Deductibilitatea diurnei în România

Directiva 2011/7/UE din 16 februarie 2011 privind lupta împotriva întârzierilor la plată în tranzacţiile comerciale

Vedeţi toate news-urile